3 ključna koraka u digitalnom protokolu rada doktora dentalne medicine – modul za početnike

Radionica obuhvaća teorijsko predavanje o intraoralnim skenerima, digitalnim protokolima i pravilima u izradi protetskih nadomjestaka i najčešćim greškama koje činimo za vrijeme skeniranja. Sudionici radionice imat će priliku skenirati s 3Shape intraoralnim skenerima te naučiti kako raditi u njegovom programu (scan only, pre-preparation, ispunjavanje i slanje digitalnog radnog naloga u laboratorij). Predavač će prikazati i jedan slučaj “live” na pacijentu u ordinaciji gdje će proći kroz sve te korake. Na radionici će nam se pridružiti i voditelj laboratorija Aleksandar Gečević koji će održati predavanje o digitalnim procesima u laboratoriju te nas upoznati sa suvremenim uređajima i postupcima glodanja, printanja i mnogih drugih. Kao podrška i asistent glavnom predavaču bit će prisutna i dr. Anja Palac koja će nas upoznati s protokolom fotografije u ordinaciji.

Kome je namijenjeno

-studentima dentalne medicine viših godina
-doktorima dentalne medicine bez iskustva s intraoralnim skeniranjem

Sadržaj radionice

Teorija o intraoralnim skenerima, prikaz slučaja na pacijentu, hands-on (rad s intraoralnim skenerima), posjeta laboratoriju i predavanje našeg voditelja laboratorija

Što pokriva

teorijsko znanje o rukovanju intraoralnim skenerima, razvijanje vještina skeniranja, upoznavanje s važnim aspektima rada dentalnih tehničara u digitalnom svijetu

Koje benefite daje

upoznaje doktora dentalne medicine s ispravnim načinom rukovanja intraoralnim skenerima, prikaz rada izravno na pacijentu u ordinaciji, obrada digitalnog otiska kasnije u laboratoriju od strane dentalnih tehničara te načini izrade nadomjestaka

Što rješava

uklanja nejasnoće i rizike od pogrešaka prilikom korištenja intraoralnih skenera, smanjuje rizik od nesporazuma u komunikaciji između doktora i dentalnih tehničara

U što daje uvid

prednosti digitalnog načina rada u smislu kvalitete, brzine, predvidljivosti rada i troškova

Saznanja

teorijsko znanje o intraoralnim skenerima, njihova podjela, najčešće greške prilikom skeniranja, ispravno rukovanje skenerima, upoznavanje rada u programu 3Shape (ispravni koraci u skeniranju, ispunjavanje digitalnog naloga, slanje naloga u laboratorij), upoznavanje s koracima pripreme i izrade nadomjestka dentalnih tehničara nakon što dobiju digitalni otisak, upoznavanje sa suvremenim uređajima koji se danas koriste u svrhu izrade protetskih nadomjestaka.

Vrijeme i mjesto

3. lipnja 2023 - 9:00-17:00
Poliklinika Identalia, Petrovaradinska 1, Zagreb (6. kat, velika konferencijska soba, ordinacija 601, laboratorij)

Cijena

100,00 €

Trajanje

8h

Predavači

Haris Šabić

Haris Šabić je doktor dentalne medicine u Stomatološkoj Poliklinici Identalia i predavač na Identalia Academiji. Nakon završenog Studija dentalne medicine na Medicinskom fakulteta neko vrijeme boravi u Sjedinjenim Američkim Državama nakon čega se vraća u svoju domovinu i prije dolaska u Polikliniku Identalia radi u nekoliko velikih poliklinika gdje stječe bogato iskustvo kao protetičar i voditelj doktorskih timova. Od studentskih dana pokazuje veliki interes za područje dentalne protetike i implantologije. 2018. godine kreće na specijalizaciju iz Dentalne protetike na KBC-u Zagreb, a 2021. obranom specijalističkog ispita stječe titulu specijalista dentalne protetike. 2019. godine upisuje Postdiplomski studij “Dentalna implantologija” te 2021. obranom stječe titulu sveučilišnog magistra dentalne implantologije. 2018. godine pozvan je kao član podrške edukacijskog tima od strane dr. Federica Ferrarisa na Master tečaj u Madrid gdje je održao i predavanje.

Galerija prijašnjih radionica